O NAMA


Mi smo najveći  autorizovani  i ovlašteni  Servis Centar u Bosni i Herzegovini, opremljen svim potrebnim alatima, rezervnim dijelovima i potrošnim materijalom potrebnim za potpuno održavanje Vašeg KIRBY sistema.

 

 

ŠTA JE NAŠA DJELATNOST


Kompletno snadbjevanje, servisiranje i potpuna podrška korisnicima KIRBY sistema.

 

GARANCIJA


Vaša garancija je veoma pažljivo objašnjena u upustvu za upotrebu i održavanje, koja ide uz svaki novi KIRBY aparat. Garancija će biti pravosnažna od momenta kada se izvrši stručno instaliranje uređaja i ovjeri Vaš garantni list.

 

SERVISIRANJE VAŠEG KIRBY SISTEMA


Premda to može biti različito od korisnika do korisnika, preporučuje se servisiranje Vaćeg KIRBY  - a svakih 12 mjeseci u cilju zaštite kvaliteta, pouzdanosti i performansi. Svaki put kada se KIRBY sistem servisira bilo u centru ili kod Vaše kuće, sistem podliježe temeljitoj provjeri kvaliteta, koja se sastoji od 30 tačaka a kompletira se čišćenjem i poliranjem. Prirodno sve što pri tome uradimo je pod garancijom, a pismeni izvještaj prati svako servisiranje.


POZIV ZA SERVIS


Mi nudimo i program mobilnog servisa, koji mnogi vlasnici KIRBY sistema smatraju posebnom pogodnošču. Na raspolaganju su Vam mobilni inžinjeri ne samo da obezbjede stručnu  popravku ( zamjenu dijelova ) nego da i isporuče raznovrsne potrosne materijale i ponude Vam savjete za besprijekorno  funkcionisanje  Vašeg  KIRBY sistema. Mi uvjek zakazujemo naše dolaske tako da odgovaraju Vašem rasporedu vremena.


DIJELOVI           

 
Svi materijali mogu biti isporučeni direktno na Vaša vrata. Električni dijelovi ipak zahtjevaju stručnu zamjenu od strane kvalifikovanih osoba.


I KONAČNO


Hvala Vam za Vašu podršku. Vaše kontinuirano zadovoljstvo za nas je najbitnije. Vi se slobodno  posvetite svojim obavezama, naša briga će biti Vaš KIRBY sistem.

 

 

 

 

Copyright Denim Company d.o.o. 2017